زن جوان در مراغه توسط شوهرش به آتش کشیده شد و جان باخت

زن ناشناس
سن مرگ: جوان
زنده زنده سوخته: 3 تیر 1399
محل اقامت: مراغه (استان آذربایجان شرقی، ایران)
قومیت: کرد
فرزندان: –
عامل: شوهرش
بهانه: –

روز سه شنبه 3 تیر زنی در مراغه توسط شوهرش به آتش کشیده شد. او بعداً بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت.

متأسفانه نسخه اصلی خبر هرانا دیگر در دسترس عموم نیست. ما از دریافت هر گونه سرنخ خوشحالیم!

نقشه ایران با قتل های زنان