زن کشی: قتل زن توسط شوهرش در اراک

زن ناشناس
سن فوت: 41
خفه شده: 30 مهر 1399
محل سکونت: اراک (استان مرکزی)
قومیت: فارس
فرزندان: –
عامل: شوهرش
بهانه: اختلاف خانوادگی

چهارشنبه 30 مهر مردی به دلیل مشاجره همسرش را خفه کرد و از محل متواری شد.

متأسفانه نسخه اصلی خبر هرانا دیگر در دسترس عموم نیست. ما از دریافت هر گونه سرنخ خوشحالیم!

نقشه ایران با قتل های زنان