قتل یک زن و جنین 6 ماهه توسط همسرش در خراسان شمالی

زن ناشناس
سن مرگ: جوان
حمله: 6 شهریور 1399
محل سکونت: خراسان شمالی
قومیت: فارس
فرزندان: –
مرتکب: شوهرش
بهانه: –

روز پنجشنبه 6 شهریور، زن جوان باردار توسط شوهرش به طرز فجیعی سلاخی شد.

متاسفانه گزارش اصلی هرانا دیگر در دسترس عموم نیست. ما از دریافت هر گونه سرنخ خوشحالیم!

نقشه ایران با قتل های زنان