کتک زدن زن 20 ساله توسط پدرش با چکش به کما در کوهدشت

زن ناشناس
سن فوت: 20
ضرب با چکش: 24 تیر 1399
محل سکونت: کوهدشت (استان لرستان، ایران)
قومیت: کرد
فرزندان: –
عامل: پدرش
بهانه: –

روز سه شنبه ۲۴ تیر، زن جوانی در کوهدشتی توسط پدرش با ضربات چکش به کما رفت. او به سرعت به بیمارستان منتقل شد.

متأسفانه نسخه اصلی خبر هرانا دیگر در دسترس عموم نیست. ما از دریافت هر گونه سرنخ خوشحالیم!

نقشه ایران با قتل های زنان