قتل ناموسی: دانشجوی جوان توسط برادرش کشته شد

زهرا نصوری
سن در هنگام مرگ: 15 سال
خفه شد: 10 مهر 1399
محل سکونت: شهرستان کنگان (استان بوشهر، ایران)
قومیت: فارس
فرزندان: –
عامل: برادرش
عذر: افتخار

زهرا نصوری روز پنجشنبه 10 مهرماه در شهر بنک شهرستان کنگان استان بوشهر توسط برادرش به عنوان یک اقدام ناموسی خفه شد.

متأسفانه نسخه اصلی خبر هرانا دیگر در دسترس عموم نیست. ما از دریافت هر گونه سرنخ خوشحالیم!

نقشه ایران با قتل های زنان